Penerima Darjah Kebesaran > 2016 > D.K.
Nama Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Norashikin,
D.K.,S.P.M.S.
No Kod - D.K.
Nama Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj,
D.K.,S.P.M.S.,S.S.I.S.,S.P.M.K.
No Kod - D.K.