Penerima Darjah Kebesaran > 2012 > S.S.I.S
Nama Yang Amat DihormatI Dato' Setia Haji Ramli bin Mahmud,
S.S.I.S., D.P.M.S
No Kod - S.S.I.S