Penerima Darjah Kebesaran > 2012 > D.P.M.S
Nama Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Haji Zulkifli bin Haji Zainal Abidin,
D.P.M.S., P.J.N., S.I.M.P., S.P.T.S., D.H.M.S., D.G.M.K, D.P.T.S., P.G.A.T., J.S.M., P.A.T., P.S.A.T.
No Kod - D.P.M.S
Nama Yang Berbahagia Dato' Sri Syed Danial bin Syed Ahmad,
D.P.M.S., P.S.D., S.S.A.P., D.P.M.P., D.M.P.N., D.S.P.N., P.C.M., K.M.N.
No Kod - D.P.M.S
Nama Yang Arif Dato' Tuan Mah Weng Kwai,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S
Nama Yang Berbahagia Dato' Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid bin Abu Bakar,
D.P.M.S., S.S.A.P., D.J.M.K.., D.S.P.N., P.J.N., D.S.M., B.C.N.
No Kod - D.P.M.S
Nama Laksamana Madya Dato' Abd Hadi bin A. Rashid,
D.P.M.S., D.S.A.P., D.S.N.S.,J.M.N.,J.S.M.,P.S.A.T.,K.M.N.,P.A.T., K.A.T.,P.J.M.,P.P.S.
No Kod - D.P.M.S
Muka1 2 3