Penerima Darjah Kebesaran > 1977 > D.P.M.S.
Nama Yang Amat Mulia  Tengku Ismail Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj ,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Berhormat Datin Paduka Hajjah Aishah binti Haji Abdul Ghani,
D.P.M.S.,J.M.N.,
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Berhormat Dato' Michael Chen Wing Sum,
D.P.M.S.,
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Arif Tuan Hakim Dato' Haji Mohd. Azmi bin Dato' Haji Kamaruddin,
D.P.M.S.,
Status Telah meninggal dunia pada 5 Januari 2009
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Berhormat Dato' Haji Ahmad Razali bin Haji Mohd. Ali,
D.P.M.S.,S.M.S.,A.M.N.,
Status Telah meninggal dunia
No Kod - D.P.M.S.
Muka1 2