Penerima Darjah Kebesaran > 1978 > D.K.II
Nama Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahmood Ibni Sultan Ismail Nasiruddin Shah,
D.K.,D.K.II.(Selangor),S.P.M.T.,S.P.C.M.,
Status Telah Mangkat pada 14 Mei 1998
No Kod - D.K.II