· Nama :

Y.B. Encik Mohd. Tahir bin Abdul Majid
S.M.S.,K.M.N.,P.J.K.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 28 No. 136 27hb Mac 1975

· Pengurniaan Terdahulu :