· Nama :

Yang Berbahagia Tan Sri Yaacob bin Abdul Latiff
P.S.M.,J.M.N.,

· Jawatan :

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 28 No. 136 27hb Mac 1975

· Pengurniaan Terdahulu :