· Nama :

Yang Berbahagia Dato' R. P. Pillai
P.S.D.,D.P.M.T.,S.P.M.K.,J.M.N.,P.J.K.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 29 No. 190 20hb Mei 1976

· Pengurniaan Terdahulu :