· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Alwi bin Jantan
D.P.M.T.,K.M.N.,P.J.K.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 29 No. 190 20hb Mei 1976

· Pengurniaan Terdahulu :