· Nama :

Yang Berhormat Encik Michael Chen Wing Sum

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 30 No. 228 23hb Jun 1977

· Pengurniaan Terdahulu :