· Nama :

Yang Berhormat Senator Haji Ibrahim bin Yaacob
J.P.,P.J.K.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 31 No. 275 22hb Jun 1978

· Pengurniaan Terdahulu :