· Nama :

Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mahathir bin Mohamad
S.S.D.K.,S.S.A.P.,

· Jawatan :

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 31 No. 275 22hb Jun 1978

· Pengurniaan Terdahulu :