· Nama :

Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahmood Ibni Sultan Ismail Nasiruddin Shah
D.K.,S.P.M.T.,S.P.C.M., Yang di-Pertuan Muda Terengganu

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.II

· Warta :

Jilid 31 No. 275 22hb Jun 1978

· Pengurniaan Terdahulu :