· Nama :

Encik Thong Young Koon
A.M.S., J.P.

· Jawatan :

Ketua MCA Bahagian Shah Alam

· No Kod :

DI 061 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

1999 SELANGOR AMS
2000 SELANGOR JP
2004 SELANGOR DSIS