· Nama :

Tuan Haji Mohd. Masloro bin Abdullah

· Jawatan :

Timbalan Ketua Bahagian UMNO, Sungai Besar

· No Kod :

DI 059 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR 2004