· Nama :

Dr. Tawfiq Ayman

· Jawatan :

Pengarah Ayman Capital Sdn. Bhd.

· No Kod :

DI 058 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR DSIS