· Nama :

Tuan Haji Mohd Yusof bin Shafie

· Jawatan :

Ketua Setiausaha Sulit kepada Y.A.B. Dato' Menteri Besar Selangor

· No Kod :

DI 057 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR DSIS