· Nama :

Y. Bhg. Datuk Micheal Chong Ten Soo
D.P.M.S., J.P.

· Jawatan :

Ketua Jabatan Pengaduan Awam MCA

· No Kod :

DI 055 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

1997 SELANGOR JP
2001 SELANGOR SMS
2002 SELANGOR DPMS
2004 SELANGOR DSIS