· Nama :

Encik Mohd Tahir bin Haji Abdul Manan
K.M.N.,S.M.S.,P.J.K.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 36 No. 509 14hb April 1983

· Pengurniaan Terdahulu :