· Nama :

Tuan Haji Wan Puteh bin Wan Haji Mohd Saman
A.M.K.,K.M.N.,S.M.S.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 36 No. 509 14hb April 1983

· Pengurniaan Terdahulu :