· Nama :

Y.Bhg. Dato' Tan Teong Hean

· Jawatan :

Ketua Pengarah Eksekutif Southern Bank Berhad

· No Kod :

DI 054 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR DSIS