· Nama :

Tuan Haji Marsum bin Paing
D.S.S.A., S.S.A.

· Jawatan :

Yang Dipertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Selangor

· No Kod :

DP 252 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

1996 SELANGOR DSSA
1996 SELANGOR ASA
1999 SELANGOR SSA
2000 SELANGOR SSA
2004 SELANGOR DPMS