· Nama :

Y. Bhg. Dato' Hishamuddin bin Aun
A.M.P., P.J.K.

· Jawatan :

Pengarang Kumpulan Berita Harian, Berita Harian Sdn. Bhd.

· No Kod :

DP 251 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

1988 PAHANG PJK
1996 PERAK AMP
1997 SELANGOR PJK
2004 SELANGOR DPMS