· Nama :

Prof. Dr. Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak

· Jawatan :

Professor dan Ketua Jabatan, Fakulti Pergigian Universiti Malaya Kuala Lumpur

· No Kod :

DP 250 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR DPMS