· Nama :

Y.B. Tuan Lim Choon Kin

· Jawatan :

Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Kawasan Damansara Utama

· No Kod :

DP 247 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR DPMS