· Nama :

Y.B. Tuan Haji Mohamed Sayuti bin Said

· Jawatan :

Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bukit Malawati

· No Kod :

DP 246 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR DPMS