· Nama :

Encik K. R. Somasundram
A.M.N., J.P.

· Jawatan :

Pengurus Besar Syarikat

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 41 No. 540 14hb April 1988

· Pengurniaan Terdahulu :