· Nama :

Tuan Yang Terutama Tai Kat Meng

· Jawatan :

Duta Besar Malaysia Di Brazil

· No Kod :

DP 249 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2004 SELANGOR DPMS