· Nama :

Encik Tan Lai Kim

· Jawatan :

Pengarah Syarikat

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 41 No. 540 14hb April 1988

· Pengurniaan Terdahulu :