· Nama :

Encik Abd. Khalid bin Ibrahim

· Jawatan :

Pengurus Besar Permodalan Nasional Berhad

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 41 No. 540 14hb April 1988

· Pengurniaan Terdahulu :