· Nama :

Y.B. Puan Hajah Badariah binti Hassan
S.M.S.

· Jawatan :

Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor

· No Kod :

DP 244 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

2003 SELANGOR SMS
2004 SELANGOR DPMS