· Nama :

Y.A.B. Dato' Seri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak
S.S.A.P., D.S.A.P., D.P.M.S.

· Jawatan :

Timbalan Perdana Menteri Malaysia
Merangkap Menteri Pertahanan Malaysia

· No Kod :

SP 44 - S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 59 No. 642 16hb Mac 2006

· Pengurniaan Terdahulu :

1978 PAHANG DSAP
1985 PAHANG SSAP
1990 SARAWAK DPMS
2004 SELANGOR SPMS