· Nama :

Y. Bhg. Dato' Mohd. Fauzi bin Saari

· Jawatan :

Timbalan Ketua Polis Selangor

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 56 No. 498 10hb April 2003

· Pengurniaan Terdahulu :