· Nama :

Y.B. Haji Ambrin bin Buang

· Jawatan :

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 53 No. 485 27hb April 2000

· Pengurniaan Terdahulu :

2000 Selangor DPMS