· Nama :

Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi

· Jawatan :

Timbalan Perdana Menteri Malaysia

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 53 No. 485 27hb April 2000

· Pengurniaan Terdahulu :

2000 Selangor SPMS