· Nama :

Y.Mulia Raja Abdul Aziz Bin Raja Adnan

· Jawatan :

Ketua Pengarah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

· No Kod :

DI 081 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 60 No. 87 11hb Januari 2007

· Pengurniaan Terdahulu :

2006 Selangor DSIS