· Nama :

Y.D.M. Raja Zaib Shah Alhaj Bin Raja Mohamad
S.M.S., P.P.C.

· Jawatan :

Y.D.M. Engku Seri Perdana (Orang Besar Istana)

· No Kod :

DI 080 - D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 60 No. 87 11hb Januari 2007

· Pengurniaan Terdahulu :

1991 Selangor PPC
2004 Selangor SMS
2006 Selangor DSIS