· Nama :

Encik Palaniveloo A/L Sagalimuthu

· Jawatan :

Penasihat Undang-Undang MIC Negeri Selangor.
Peguam.

· No Kod :

DP 279 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 60 No. 87 11hb Januari 2007

· Pengurniaan Terdahulu :

2006 Selangor DPMS