· Nama :

Encik Yusli Bin Mohamed Yusoff

· Jawatan :

Ketua Pegawai Eksekutif/ Pengarah Bursa Malaysia Berhad.
Anggota EXCO FRF / Malaysia Accounting Standards Board.

· No Kod :

DP 277 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 60 No. 87 11hb Januari 2007

· Pengurniaan Terdahulu :

2006 Selangor DPMS