· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Syed Saleh Bin Syed Abdul Rahman
DMPN., DSDK.

· Jawatan :

Pengurus Besar Kanan, Lembaga Tabung Haji Malaysia

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :