· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Seri Haji Mustafar Bin Haji Ali
PMW., SSAP., DCSM., DGPN.

· Jawatan :

Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :