· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Seri Alwi Bin Haji Ibrahim
SSAP., DIMP., DCSM., JSM., DSM., AMS.,

· Jawatan :

Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :