· Nama :

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah
D.K., D.K.H., D.U.K., D.K. (Kelantan)., D.K. (Johor)., D.M.K., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K.

· Jawatan :

Sultan Negeri Kedah Darul Aman

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :