· Nama :

Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Ir. Dr. Haji Ahmad Zaidee bin Laidin
P.S.M.,P.J.N.,D.P.M.P.,K.M.N.,FASC.

· Jawatan :

- Ahli, Lembaga Rayuan, Lembaga Jurutera Malaysia
(2011 – Sekarang)

- Ahli, Majlis Penasihat Akademik,Universiti Teknologi Petronas
(2010 – Sekarang)

- Ahli, Lembaga Pengarah, Open Universiti Malaysia dan Meteor Learning Sdn. Bhd. (2006 –Sekarang)

- Ahli, Lembaga Pengarah, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) (2004 – Sekarang)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0 0

· Pengurniaan Terdahulu :