· Nama :

Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Sri Abdul Wahid Bin Omar
P.S.M.,S.S.A.P.,D.S.A.P.

· Jawatan :

- Mantan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (2013-2016)

- Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Maybank (2008-2013)

- Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Telekom Malaysia Berhad (2004-2008)

- Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, UEM Group Berhad (2001-2004)

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0 0

· Pengurniaan Terdahulu :