· Nama :

Yang Amat Arif Tan Sri Dr. Ibrahim Bin Lembut, PhD.
P.S.M.,D.M.S.N.,B.C.M.

· Jawatan :

- Ketua Pengarah / Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0 0

· Pengurniaan Terdahulu :