· Nama :

Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj
S.P.M.S.,S.S.I.S.,S.P.M.K.

· Jawatan :

Raja Muda Selangor

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 0 No. 0 0

· Pengurniaan Terdahulu :