· Nama :

Yang Amat Berhormat Tuan Mohamed Azmin bin Ali
S.M.S.

· Jawatan :

- Ahli Parlimen Gombak
- Ahli Dewan Negeri Bukit Antarabangsa
- Pengasas Parti Keadilan Nasional
- Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat
(2010 Sehingga Sekarang)
- Setiausaha Sulit kepada Timbalan Perdana Menteri (1993-1998)
- Setiausaha Sulit Kepada Menteri Kewangan (1991-1993)
- Setiausaha Sulit Kepada Menteri Pendidikan (1989-1991)
- Pegawai Khas Kepada Menteri Pendidikan Malaysia (1987-1989)

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :