· Nama :

Prof. Dr. Zainul Rashid bin Mohamad Razi

· Jawatan :

- Timbalan Dekan Siswazah & Hal Ehwal Antarabangsa, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
- Tokoh Maal Hijrah Negeri Selangor
Tahun 2015

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :