· Nama :

Yang Di-Hormati Dato' Dr. Afifi Al-Akiti, DPhil.
D.P.C.M., P.M.P.

· Jawatan :

- Orang Besar Lapan Perak
- Felo dan Pensyarah Universiti Oxford
- Ahli Dewan Negara Perak
- Ahli Majlis Agama dan Adat Melayu Perak
- Ahli Lembaga Pengarah Maybank Islamic

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :